Homília kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, pri príležitosti povýšenia Košického apoštolského exarchátu na Košické biskupstvo

Drahý košický eparchiálny biskup vladyka Milan, arcibiskup a metropolita Ján a biskup Peter, ctihodný a drahý otec Cyril Vasiľ, rektor Pápežského východné ho inštitútu a syn tejto milovanej cirkvi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, bohoslovci, bratia a sestry, dnes sa završuje trojdnie osobitného vďakyvzdania Pánovi. Po vysviacke prvého byzantského bratislavského biskupa a inštalácii prvého prešovského metropolitu dnes v Košiciach je slávnostne proklamované povýšenie exarchátu na eparchiu.

Váš exarchát bol erigovaný pred viac ako desiatimi rokmi, jeho presbyteri a veriaci prispeli k dosiahnutiu pápežského uznania, ktoré dnes vyhlasujeme. Bol to Boží služobník Ján Pavol II., ktorý časť Prešovskej eparchie priamo podriadil Svätej stolici a zveril exarchovi, ktorý sa práve z tohto dôvodu nazýval apoštolským. Exarcha až doteraz spravoval exarchát v mene rímskeho veľkňaza.

Blahej pamäti Ján Pavol II. urobil odvážny krok, ktorý bol ale krokom provizórnym a dočasným, v očakávaní toho, že cirkevný vývoj dovolí vytvoriť štruktúru, ktorá bude lepšie zodpovedať potrebám pastoračnej starostlivosti. Božia milosť, žičlivosť pápeža Benedikta XVI. a úsilie vladyku Milana Chautura, ktoré dnes vyhlasujeme.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *