Vladyka Milan požehnal zrekonštruované ihrisko (Trebišov, 30. máj 2016)

V pondelok vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup požehnal zrekonštruované ihrisko s umelou trávou a tribúnou pre obecenstvo v areáli Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove, ktorá sa týmto spôsobom usiluje skvalitniť športovú výchovu. Projekt sa realizoval s podporou Ministerstva financií SR a ďalších sponzorov. Žiaci sa sami podieľali napokon aj na finálnej úprave ihriska a jeho okolia. Za účasti všetkých žiakov po príhovore riaditeľky školy, Ľudmily Bumberovej, nasledovalo požehnanie samotného areálu. Vladyka Milan v sprievode riaditeľa Eparchiálneho školského úradu, o. Petra Oreniča, miestneho protopresbytera, o. Dušana Semana, a duchovného správcu školy, o. Tomáša Haburaja, po jednotlivých modlitbách prešiel ihriskom a posvätil ho svätenou vodou. Následne poprial všetkým žiakom, aby aj v športe dodržiavali Božie prikázania a zaželal im veľa športových úspechov. Nasledoval prvý slávnostný výkop vladykom Milanom a potom duel medzi najlepšími futbalistami školy, chlapcami aj dievčatami.

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove rozvíja u svojich žiakov nielen duchovné, ale aj športové nadanie. Jednou z jej charakteristík je aj športové zameranie na futbal. V škole je niekoľko futbalových tried, kde sa žiaci venujú futbalu profesionálne. Je tu aj dievčenské futbalové družstvo, ktoré sa v tomto školskom roku vo svojej kategórii v rámci Slovenska umiestnilo na prvom mieste.

autor: Tomáš Haburaj
dátum: 01.06.2016
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *