Národné kolo Biblickej olympiády 2015/2016 (Zemplínska Šírava, 17. – 19. máj 2016)

Vyvrcholením celoročného štúdia Biblie v rámci vedomostnej súťaže Biblická olympiáda bolo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave. Organizátormi tohto kola boli v tomto školskom roku Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. a Košická eparchia zastúpená Diecéznym katechetickým úradom. Na tomto kole sa stretli víťazné súťažné družstvá z jednotlivých diecéz, resp. eparchií na Slovensku a to v dvoch kategóriách: 1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ) a 2. kategória (G a SOŠ).
Samotnej súťaži predchádzal voľný program, v ktorom sa všetci účastníci mohli zoznámiť s prostredím Zemplína, niektorými jeho chrámami a ich tajomstvami. V programe bola návšteva pútnickeho miesta Klokočov a jeho zázračnej ikony; chrám v obci Lesné so starobilými freskami a rotunda pri Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Záver exkurzií patril Bazilike minor v Michalovciach s jej freskami a relikviami bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Exkurzie prevádzal o. Martin Mráz a Michal Boka. V bazilike slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, sv. liturgiu s prítomnými kňazimi oboch katolíckych obradov. Večerný program bol venovaný vzájomnému zoznámeniu sa súťažných družstiev, porotcov i organizátorov, zdieľaniu sa a otázkam z nejasností Biblie.
Samotná súťaž prebiehala pod dohľadom päťčlennej poroty, ktorej predsedal biblista o. František Trstenský za pomoci biblistu o. Róbert Jáger a členovia Odborenej komisie Biblickej olympiády. O výsledkoch súťaže rozhodlo 6 súťažných kôl: test, posolstvo biblického textu, logický rebrík (pre ZŠ) alebo písanie listu (pre SŠ), scénka, audiostop a práca s biblickým obrazom. Súťažné kolá preverili nielen vedomosti súťažiacich, ale aj ich tvorivosť a schopnosť poznatky aplikovať. Vyhodnotenie súťaže v oboch kategóriách prebehlo za účasti vladyku Milana a v kategórii základných škôl aj za účasti o. biskupa Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu. V súťažných priestoroch boli zároveň vystavené víťazné práce celoslovenského kola Výtvarnej biblickej súťaže. Víťazom i všetkým zúčastneným blahoželáme.
Výsledky celoslovenského kola:
Poradie súťažiacich – I. kategória, 18. 5. 2016
1. CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci (Trnavská arcidiecéza)
2. ZŠ Nižná brána, Kežmarok (Spišská diecéza)
3. ZŠ Michalovce (Košická arcidiecéza)
4. CZŠ sv. Jána Vianeyho, Rajec (Žilinská diecéza)
5. Spojená škola D. Tatarku, Poprad (Prešovská archieparchia)
6. ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce (Nitrianska diecéza)
7. Spojená škola sv. Františka, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza)
8. ZŠ Okružná, Michalovce (Košická eparchia)
9. ZŠ A. Kmeťa, Levice (Banskobystrická diecéza)
10. ZŠ s MŠ Poproč (Rožňavská diecéza)
Poradie súťažiacich – II. kategória, 19. 5. 2016
1. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany (Žilinská diecéza)
2. Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany (Trnavská arcidiecéza)
3. Gymnázium Gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa (Spišská diecéza)
4. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra (Nitrianska diecéza)
5. Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa (Banskobystrická diecéza)
6. Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice (Košická eparchia)
7. Gymnázium sv Edity Steinovej (Košická arcidiecéza)
8. Gymnázium B. Slančíkovej – Timravy, Lučenec (Rožňavská diecéza)
9. Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica (Bratislavská arcidiecéza)
10. Gymnázium Konštantínova, Stropkov (Prešovská archieparchia)
autor: DKÚ Košickej eparchie
dátum: 23.05.2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *