Maturanti Cirkevného gymnázia z Trebišova sa lúčili so školou (Trebišov, 13. máj 2016)

Maturanti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa z Trebišova v piatok nastúpili na akademický týždeň, ktorým sa pripravujú na maturitné skúšky. Posledný deň v škole sa niesol v znamení rozlúčky so školou, učiteľmi a spolužiakmi. Samotná rozlúčka začala v dopoludňajších hodinách v priestoroch školy, neskôr sa maturanti presunuli do miestneho farského chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky. Tu ich privítal duchovný správca školy, o. Tomáš Haburaj, ktorý ich pozval, aby sa v ďalšom živote zverili pod ochranu Božej Matky. Nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločne s riaditeľom Eparchiálneho školského úradu, o. Petrom Oreničom, miestnym protopresbyterom, o. Dušanom Semanom, a ostatnými prítomnými kňazmi. V homílii upriamil svoju pozornosť na tému maturity a maturantov sa spýtal: „Kedy „zmaturovali“ apoštoli, kedy potvrdili zrelosť v poznatkoch, ktoré mali ohlasovať svetu? Vieme, že tri roky boli v škole Ježišovej, keď sa od neho učili chápať Písma a rozumieť súvislostiam proroctiev Starého Zákona. „Maturitné vysvedčenie“ však dostali až pri zostúpení Svätého Ducha, o ktorom im Ježiš povedal: „Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ /Jn 14,26/.
V závere liturgie nasledovalo požehnanie maturitného tabla a ružencov, ktoré dostali maturanti na cestu životom. Po skončení nasledovalo ešte slávnostné vyhodnotenie štúdia prítomných. Najlepších študentov odmenil riaditeľ školy, Peter Koščo. Spoločný slávnostný obed maturantov s vladykom a povzbudivé slová, ktoré vladyka venoval každému maturantovi osobne, zavŕšilo atmosféru rozlúčky. Povzbudilo to najmä dvoch študentov, ktorí po skončení štúdia prejavili záujem o kňazské povolanie.
autor: Tomáš Haburaj
dátum: 14.05.2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *