Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2015/2016 (Jusková Voľa, 02.-03. máj 2016)

Mládežníce centrum Bárka na Juskovej Voli privítalo účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho víťazi eparchiálnych kôl umiestnení na prvých troch miestach. Prvý deň sa začal modlitbou svätej liturgie, ktorú slávil spolu s prítomnými kňazmi vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie. Večer sa niesol v znamení vzájomného zoznámenia sa, zábavy a scénok, v ktorých sa jednotlivé súťažné družstva predstavili. Samotná súťaž z biblických vedomostí prebiehala na druhý deň, kde si súťažné družstva zmerali sily v piatich súťažných kolách, ktoré rozhodli o poradí finalistov Biblickej súťaže. Záver metropolitného kola znova patril spoločnej modlitbe svätej liturgie s vladykom Milanom. Vladyka svojou prítomnosťou i slovom obohatil účastníkov po oba súťažné dni. Vo svojich príhovoroch povzbudil prítomných k zapáleniu sa pre Krista a k ohlasovaniu Božieho slova svojim životom.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili od školských/farských kôl: deťom a ich rodičov, kňazom a katechétom, ktorí deti na súťaž pripravovali, organizátorom i porotcom jednotlivých postupových kôl a všetkým, ktorí túto katechetickú akciu akýmkoľvek spôsobom podporili.
A. kategória BS (1. – 2. roč. ZŠ):
1.miesto: ZŠ Okružná
2.miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3.miesto: CSŠ sv. Egídia, Bardejov
4.miesto: ZŠ Komenského 8, Trebišov
5.miesto: Súkromná ZŠ, Giraltovce
6.miesto: ZŠ Komenského 6, Sobrance

B. kategória BS (3. – 4. roč. ZŠ):
1.miesto: Farnosť Okružná
2.miesto: ZŠ Jovsa
3.miesto: ZŠ s MŠ Kolonica
4.miesto: CSŠ sv. Rodiny, Sečovce
5.miesto: ZŠ Komenského 12, Sobrance
6.miesto: SCŠ sv. Egídia, Bardejov
7.miesto: Farnosť Trenčín
autor: DKÚ Košickej eparchie
dátum: 09.05.2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *