Odpust mladých v Klokočove vytvoril atmosféru Svetových dní mládeže 2016 (Klokočov, 07. máj 2016)

V minulú sobotu sa stretli mladí na najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie, aby ako povedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, „sa v prvom rade modlili a modlilo sa za nich“. Stretnutie pri Presvätej Bohorodičke v Klokočove počas prvej májovej soboty je už od dôb blahoslaveného P.P. Gojdiča venované mladým ako ich odpustová slávnosť.
Program slávnosti začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli čerství absolventi animátorskej školy Košickej eparchie. Tí neskôr svojim spevom aj sprevádzali archijerejskú sv. liturgiu. Po modlitbe ruženca nasledovala modlitba 3. hodinky a katechéza na tému „Milosrdenstvo je cieľom, ktoré vyžaduje námahu.“ V nej boli pútnici pozvaní k jedinej námahe, ktorú Boh od človeka vyžaduje – premieňať svoj život na Boží, bojovať proti hriešnosti a rozhojňovať svätosť, teda byť ako Otec.
Vrchol modlitby mladých a za mladých tvorila archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom. Vychádzajúc z motta Svetových dní mládeže 2016 „blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“, poukázal vladyka Milan v homílii, že byť milosrdný je dnes najväčšie posolstvo pre mladého človeka. V dobe, v ktorej sa do popredia dáva skôr násilie, nezáujem o druhého a iné formy egoizmu, vyzval vladyka, že je nevyhnutné, aby mladý človek nechal obmäkčiť svoje tvrdé srdce Božou milosťou. O to prosil aj Presvätú Bohorodičku, ako milujúcu matku.
Nasledoval blog venovaný SDM 2016 v Krakove, v ktorom mohli mladí počuť zážitky a svedectvá z predošlých Svetových stretnutí mladých so Svätým Otcom v podaní vladyku Milana a o. Mareka Horňáka, správcu farnosti Kojšov. O tom, čo všetko budú môcť mladí zažiť už o niekoľko mesiacov v Krakove, prišiel porozprávať o. subdiakon Marek Baran. Veselé zážitky, živé svedectvá a aj hymna SDM 2016, ktorú si mladí na záver zaspievali, zarezonovali tak silno, že niektorí by z odpustu mladých išli už najradšej do Krakova.
autor: Milan Kmec
dátum: 09.05.2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *