Videogaléria

Predstavenie Košickej eparchie

  • Homília vladyku Milana Chautura (Michalovce, 15. máj 2016)

    Vladyka Milan vo svojej homílii pripomenul, že Svätý Duch je naplnením túžob človeka, ktorý je už presýtený týmto materiálnym svetom. Jedine v chráme, ktorý je žriedlom Svätého Ducha, môže človek nájsť to duchovno, ktoré mu chýba, práve tak, ako apoštoli, ktorí boli spolu na jednom mieste a túžobne očakávali príchod Svätého Ducha.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page