Informácie

PROJEKTE

Košická eparchia si na budúci rok pripomenie niekoľko výročí. Preto v rámci príprav na oslavy chceme priblížiť aj širšej verejnosti všetky informácie o jubileách, dôvody, udalosti, ľudí. Projekt, ktorého súčasťou má byť vydanie rozšíreného schématizmu KE a iné sprievodné akcie, sme nazvali – „Košická eparchia 2017 – Rok výročí“. Tým, čo by nás malo priblížiť verejnosti, je aj webova informačná stránka o  roku výročí 2017. Všetky vaše pripomienky, návrhy, svedectvá a fotografie môžete zasielať na emailovú adresu vyrocia2017@grkatke.sk.

TVORCOVIA

vladyka Milan Chautur, CSSR, vladyka@grkatke.sk – košický eparchiálny biskup
o. HELic. Martin Mráz, mraz.martin@grkatke.sk
– kňaz Košickej eparchie, koordinátor
o. PhDr. Marko Rozkoš, PhD. kancelar@grkatke.sk – kňaz Košickej eparchie, kancelár Košickej eparchie a riaditeľ Biskupského úradu
o. ThLic. Jaroslav Girovský,girovsky.jaroslav@grkatke.sk – kňaz Košickej eparchie, poverený komunikáciou s médiami 
bohoslovec Ondrej Miškovič, miskovicon@gmail.com bohoslovec prešovskej archieparchie, webmaster a grafik

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page