Publikácie k Roku výročí

Jednou z aktivít prebiehajúceho „Roka výročí“ je vydanie publikácií o Košickej eparchii a o vladykovi Milanovi Chauturovi. Obidve publikácie boli vydané pri príležitostí osláv, ktoré sa konali v Košiciach v nedeľu, 26. februára 2016.

Prvá publikácia nesie názov „Košická eparchia 2017“ a je to vlastne schematizmus (ročenka) Gréckokatolíckej eparchie Košice. Čitateľ v nej nájde základné informácie o eparchii,  jej štruktúrach, informácie o protopresbyterátoch a farnostiach s vybranými  štatistickými údajmi a schematizmus kňazov. Súčasťou publikácie sú aj vybrané štatistické údaje, ktoré pomáhajú dotvoriť komplexný obraz o náboženskom živote Košickej eparchie. Publikácia je doplnená rozsiahlym fotografickým materiálom.

Druhá publikácia sa venuje vybraným otázkam ľudí a odpovediam vladyku Milana Chautura, ktoré boli  a aj doteraz sú uverejňované na facebookovej stránke „Vladyka Milan odpovedá.“ Kniha je doplnená  o fotografie, ktoré postúpili na finále fotografickej súťaže o najlepšiu fotografiu s vladykom Milanom.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page