Púť do Svätej Zeme

GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE v spolupráci s

CK AWERTOUR pozýva všetkých záujemcov na

 

Možnosť prihlasovania sa bola ukončená !!!

 

  1. 5. Púť Košickej eparchie

do Svätej Zeme s vladykom Milanom

 

v termíne 12.3.-20.3.2017

 

Cena: 670 € + 100 dolárov

V roku 2017 si Košická eparchia pripomenie viacero významných výročí. Jedným z podujatí v tomto „Roku jubileí“ by malo byť aj putovanie do Svätej Zeme s vladykom Milanom Chauturom, ktoré sa už stalo neodmysliteľnou súčasťou duchovných aktivít nášho miestneho cirkevného spoločenstva. Od vzniku Košického apoštolského exarchátu v roku 1997 sa uskutočnili celkom štyri celocirkevné púte na sväté miesta v Izraeli. Táto v poradí piata celoeparchiálna púť do Svätej Zeme, by chcela byť púťou oslavnou, počas ktorej by sme chceli osláviť Boha za to, že dal spoločenstvu našej miestnej cirkvi nielen vznik, ale ho neustále udržuje pri živote a rozvíja ho.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom farských úradov Košickej eparchie vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete vo všetkých chrámoch Košickej eparchie. Vyplnený formulár odovzdajte na farskom úrade do 31.10.2016.

 

Po vypísaní prihlasovacieho formulára je potrebné do 2.12.2016 zaplatiť zálohu vo výške 50 percent ceny, t.j. 335 euro/osoba.

 

Spôsob platby: vkladom alebo prevodom na účet: SK9011000000002626081630 (do správy pre prijímateľa uveďte text: Svätá Zem 12.-20.marec 2017 a mená a priezviská tých, za ktorých je vykonaná platba ).

 

V cene 670 € je zarátané:

– letenka, letiskové a palivové príplatky

– 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

– odborný sprievodca – kňaz

– autobusová doprava na letisko a späť

 

V cene nie je zarátané:

– obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo

predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.

Zemi/ .

– plavba loďou na Genezaretskom jazere 9,- USD

– ryba Sv. Petra 18,- USD

– fakultatívny výlet „Qumran a národné parky“ 35,- USD

– komplexné cestovné poistenie 24,3,- Euro (2,7 Euro/deň)

 

Upozornenie!!!

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu

o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

 

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU: 

 

1.deň: odchod autobusom z .Košíc na letisko do Budapešti. Odlet do Tel Avivu leteckou spoločnosťou EL AL/ o 23:35 hod. Prílet do Tel Avivu bude dňa 13.3.2016,  o 03:55 hod. Začiatok programu. Návšteva Jeruzalema – Božieho hrobu a Kalvárie.

2.deň: po raňajkách prehliadka  Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša  Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka.  odchod autokarom do Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Západný Jeruzalem. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách  odchod ku Genezaretskému  jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.

4.deň:  po raňajkách prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa, miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete.

5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov, návšteva  Jericha, Starý Jeruzalem. Múr nárekov, hora Sion – večeradlo, miesto zosnutia Bohorodičky a zoslania Sv. Ducha. Gallicantu – miesto väznenia Ježiša. /.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: po raňajkách odchod autobusom do Tel Avivu, transfer na letisko s následným odletom o 05:45 hod. Prílet do Budapešti bude o 09:15hod., následne transfer autobusom z letiska do Košíc

 

Duchovný program je spojený s každodennou svätou liturgiou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

Odborný sprievodca: ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page