Fotogaléria

Za 20 rokov existencie našej eparchie sa zaiste v súkromných archívoch veriacich nazbieralo veľa zaujímavých fotografií z rôznych udalostí, pútí a osláv v rámci Košickej eparchie. Mnoho veriacich má tiež zaujímavé fotografie, z osobných stretnutí s našim vladykom Milanom.

Preto chceme vyzvať všetkých, ktorí majú zaujímavé fotografie zo života našej eparchie alebo z osobných stretnutí s vladykom Milanom, aby nám ich zaslali. Vybrané fotografie budú uverejnené v pripravovaných publikáciách, na našej webovej stránke a všetky budú zapojené do súťaže o najoriginálnejšiu fotografiu.

Originály fotografií Vám budú zaslané naspäť po ich digitalizácii.

 

Pri každej zaslanej fotografii je potrebné uviesť:

– meno a priezvisko majiteľa fotografie;

– kontakt na majiteľa fotografie;

– stručný popis (čo sa na fotografii nachádza);

– dátum zhotovenia (aspoň približný);

– miesto zhotovenia.

 

Fotografie a svedectvá môžete zasielať:

POŠTOU:           Košická eparchia, Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

EMAILOM:        vyrocia2017@grkatke.sk

 

 

  • Historický evanjeliár zo Sobraniec
  • Fotografie košickej katedrály
  • Buly košickej eparchie
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page