Súťaž

Za 20 rokov existencie našej eparchie sa v súkromných archívoch veriacich nazbieralo mnoho zaujímavých fotografií z rôznych udalostí, púti a osláv. Mnoho ľudí má tiež zaujímavé fotografie, ktoré si počas uplynulých 20 rokov urobili spolu s našim vladykom Milanom. Preto chceme osloviť práve vás, ktorí máte zaujímavé fotografie, na ktorých je náš vladyka Milan alebo máte zaujímavé fotografie zo života našej eparchie, aby ste nám ich zasielali na našu emailovú adresu vyrocia2017@grkatke.sk.

 

Najlepšie fotografie budú uverejnené v pripravovaných publikáciach a na našej webovej stránke a všetky budú zapojené do súťaže o najoriginálnejšiu fotografiu.

 

Originály fotografií Vám budú zaslané naspäť po ich digitalizácii.

 

Pri každej zaslanej fotografii je potrebné uviesť:

 

– meno a priezvisko majiteľa fotografie;

– kontakt na majiteľa fotografie;

– stručný popis (čo sa na fotografii nachádza);

– dátum zhotovenia (aspoň približný);

– miesto zhotovenia.

 

Fotografie a svedectvá môžete zasielať:

 

POŠTOU:           Košická eparchia, Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

EMAILOM:        vyrocia2017@grkatke.sk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page