Košická eparchia 2017 – Rok výročí

230 rokov od zriadenia Košického vikariátu Mukačevskej eparchie
20 rokov od zriadenia Košického apoštolského exarchátu
Životné jubileum – 60 rokov vladyku Milana Chautur
25 rokov od biskupskej vysviacky vladyku Milana Chautura